Alkotó Energia 2017

2017. október 1. – 2017. december 31.

Hivatalos Részvételi- és Adatkezelési Szabályzat

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (székhelye: 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17.) (továbbiakban Szervező) pályázatot hirdet Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek számára.

A Pályázat lebonyolítója a Trinity Communications Kft. (1037 Budapest Kiscelli utca 104.), (továbbiakban: Lebonyolító).

1. A Pályázaton való részvétel feltételei

Azok a – 2.a) pontban meghatározott – természetes személyek vehetnek részt a Pályázaton, akik legkésőbb a Pályázat ideje alatt regisztrálnak a www.alkotoenergia.hu honlapon, a 2.b) pontban meghatározott módon, majd az elkészített alkotást lefényképezve, a Pályázat oldalára feltöltve jelentkeznek a Pályázatra a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat elfogadásával (továbbiakban: Szabályzat) a 2.c) pontban meghatározott módon.

2. A Pályázatban kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Pályázó)

a) a Pályázat időpontjában magyarországi állandó lakcímmel rendelkező,18. életévét betöltött, devizabelföldi, természetes személy vagy az a 18. életévét be nem töltött személy, akinek szülő vagy gondviselő által aláírt hozzájáruló nyilatkozattal rendelkezik,

b) legkésőbb a Pályázat ideje alatt a Szervező adatbázisába regisztrál (személyes fiókot hoz létre), amely regisztrációs felület a www.alkotoenergia.hu oldalon keresztül érhető el,

c) a Pályázó a Pályázat ideje alatt adatainak kezeléséről és jelen Szabályzat elfogadásáról nyilatkozva a Pályázat oldalának ( www.alkotoenergia.hu) erre a célra kialakított felületén feltölti az alkotásairól készült fotó(ka)t.

d) Tárgyanként minimum 1 db, de legfeljebb 3 db fotót lehet feltölteni (az elvárt file-formátumok: jpg). A file-ok mérete képenként minimum 3 MB maximum 10 MB lehet). A Szervező olyan fényképeket vár, amelyek bemutatják a Pályázó által újrahasznosított/felújított/létrehozott tárgyat/pályaművet (ahol ez értelmezhető: a felújítás előtti és utáni állapotban). A feltöltéssel együtt meg kell adni a fotó címét/pályamű rövid leírását, amely maximum 500 karakter lehet.

e) Meg kell adni továbbá a nevezett tárgy/pályamű készítésének technológiai leírását (hogyan készült, felhasznált anyagok, technika, eszközök) maximum 1000 karakter terjedelemben.

f) A 18. életévet be nem töltött Pályázó esetén szükséges a szülő/gondviselő hozzájáruló nyilatkozatának (aláírva, scannelve vagy fotózva – nagyfelbontású jpg, tif vagy pdf formában) feltöltése is.

A Pályázó felelőssége, hogy a beküldött Pályázat szerzői jogaival kizárólagosan rendelkezzen.

A Pályázó nem adhat be harmadik személy által készített Pályázatot akkor sem, ha a harmadik személy ebbe beleegyezik.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

3. A Pályázat időtartama

A pályázat időtartama: 2017. október 2. 08:00 órától 2017. december 31. 24:00 óráig tart. Mind a regisztrációnak, mind a Pályázatok beérkezésének ezen időtartamban kell megtörténnie. A Pályázat beérkezésének időpontjaként a Pályázat szerverének időpontja a mérvadó.

4. Díjazással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

a) Érvényes Pályázat

A Pályázatban való részvétel feltétele a teljes, valósághű és sikeres regisztráció, valamint jelen Szabályzat elfogadása. A nem a valóságnak megfelelő adatokat megadó regisztráló, illetve a Szabályzat feltételeit nem teljesítő Pályázó a Pályázatból kizárásra kerül és így nem jogosult a díj átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibás regisztrációkért és Pályázat beküldésekért. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és Pályázatok helyességének elbírálására a jogot a Szervező fenntartja magának.

A Pályázó kizárólag a saját nevében vehet részt a Pályázaton.

A Pályázat beérkezésének a Pályázat időtartama alatt kell megtörténnie.

Érvényes a Pályázat, amennyiben a fenti feltételek mindegyikének megfelel.

Egy Pályázó több Pályázatot is beküldhet, az alábbiak szerint: a pályázók a saját életkori kategóriájukban az összes kategóriában akár egyszerre is nevezhetnek, kategóriánként, legfeljebb 1 db tárggyal. Egy tárgy csak egy kategóriában nevezhető.

b) Nyertes Pályázatok kiválasztása

A Szervező a Pályázatok érvényességét, tartalmát ellenőrzi.

A Szervező 7 tagú szakmai zsűrit kér fel az érvényes Pályázatok elbírálására.

A zsűrizés a Pályázat időtartamának lezárását követő legfeljebb 8 héten belül megtörténik.

A pályázat eredményhirdetésére 2018. február 25-ig az országos médiában, a www.alkotoenergia.hu weboldalon, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. weboldalán és az Alkotó Energia pályázat Facebook oldalán kerül sor. A nyertes pályázókat a Szervező közvetlenül is kiértesíti.

c) Díjak

A Szervező két életkori csoportban 4 kategóriában hirdet nyerteseket.

Díjak:

Junior alkotók (14-18 év):

I. díj: 3 éjszakás üdülés teljes ellátással az egész család számára a paksi Erzsébet Nagy Szállodában + 40.000 Ft értékű, kreatív termékek vásárlására jogosító ajándékutalvány-csomag

II. díj: 40.000 Ft értékű, kreatív termékek vásárlására jogosító ajándékutalvány-csomag

III. díj: 30.000 Ft értékű, kreatív termékek vásárlására jogosító ajándékutalvány-csomag

Felnőtt alkotók (19 év felett):

I. díj: 3 éjszakás üdülés teljes ellátással az egész család számára a paksi Erzsébet Nagy Szállodában + 40.000 Ft értékű, kreatív termékek vásárlására jogosító ajándékutalvány-csomag

II. díj: 40.000 Ft értékű, kreatív termékek vásárlására jogosító ajándékutalvány-csomag

III. díj: 30.000 Ft értékű, kreatív termékek vásárlására jogosító ajándékutalvány-csomag

A zsűri valamennyi életkori csoportban és kategóriában szintenként maximum 3 fő erejéig ítélheti oda holtversenyben a díjakat (azaz a két életkori csoportban mindösszesen 72 díj ítélhető oda).

További 50 pályázó egyenként 10.000 Ft értékű, további 100 pályázó pedig egyenként 5.000 Ft értékű, kreatív termékek vásárlására jogosító ajándékutalványban részesül.

d) Díjak átvételével kapcsolatos szabályok

A Pályázat díjaihoz tartozó közterheket a Szervező viseli.

A nyereményeket hivatalos díjátadó keretében adja át a Szervező a díjazottaknak. Amennyiben a nyertes Pályázó nem tud részt venni a hivatalos díjátadó ünnepségen, nyereményét a Szervező postai úton juttatja el részére.

A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítókat felelősség nem terheli.

A díjak kézbesítésének késedelméért a Szervező és a Lebonyolítók a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.

A díjak a zsűri döntését követően 90 napon belül kerülnek átadásra. Ezen határidő jogvesztő jellegű, a Pályázó ezt követően nyereményére jogszerűen nem tarthat igényt.

A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel, vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem megállapítható. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen időintervallumban tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem módosítható, így annak elmulasztása a Pályázóra nézve jogvesztő.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti.

5. A Pályázatok felhasználása, felelősségek

A Pályázó szavatolja, hogy a Pályázatnak ő a kizárólagos szerzője, és az saját, eredeti szellemi alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre. A Pályázatra vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthat. A Pályázók módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt adnak a Szervező részére, aki ezáltal jogosult a feltöltött fényképeket szerzői jogdíj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §–ban felsorolt összes módon felhasználni. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat beküldésével a Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a feltöltött fényképre vonatkozóan.

A Pályázó egyben elfogadja, hogy a jogsértő (pl.: nem saját tulajdonú) Pályázatokat a Szervező figyelmen kívül hagyja, valamint tudomásul veszi, hogy a Pályázatért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Pályázatban való részvétel feltételeinek teljesítéséért bocsátotta a Szervező rendelkezésére, azokat az Alkotó Energia Pályázat weboldalának galériájában feltüntetheti.

A Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa beküldött Pályázatban szereplő adatok, információk a Szervező vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Pályázatokat, amelyek megsértik, vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Szabályzatban feltételekként foglalt rendelkezéseket.

6. A pályázattal kapcsolatos információk

A Pályázatról információk a Pályázat időtartama alatt, az Alkotó Energia weboldalán találhatók.

A pályázat online felületeken, illetve sajtóhirdetésekben kerül meghirdetésre.

7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Pályázaton való részvétel feltétele a Szervező adatbázisába történő regisztrálás. A Pályázók személyes adataikat, a pályázatban történő részvételükhöz az Alkotó Energia weboldalra történő regisztrálásukkal, a jelen Szabályzat szerint adják meg, illetve a Szervező a személyes adatokat annak megfelelően kezeli.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító dolgozza fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.

A Pályázatban résztvevő Pályázók részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a Pályázat hivatalos szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

a) az adatszolgáltatás önkéntes: az adatkezelés a személyes adatok megadásával történik, (a Pályázó a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Pályázat részvétellel és ezt megelőzően a Szervező adatbázisába történő regisztrálással adja meg),

b) adataik feldolgozását a Lebonyolító végzi,

c) a Szervező díjmentesen felhasználja a regisztráció során és a Pályázatban megadott Pályázók személyi adatait és személyes jellegű információit a Pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára,

d) a díjazott Pályázók adatait, a személynév és kizárólag a település közigazgatási megnevezésének együttes használatával a Szervező nyilvánosságra hozhatja a www.alkotoenergia.hu weboldalon és az eredmények kommunikációja során használt egyéb csatornákon (pl. sajtótermékek),

e) a díjak személyes átadásakor esetlegesen készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Az adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Pályázat során a Pályázó által megadott személyes adatokat addig kezeli, míg az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatok az adattulajdonos (Pályázó) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Pályázó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Pályázók, akik töröltetni, vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indoklás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Pályázat ideje alatt a Szervező email címére küldött levélben a help@alkotoenergia.hu címen, „Alkotó Energia 2017 adattörlés” tárggyal. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat időtartama alatt az adatainak a törlése a Pályázatból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Pályázó részvételét.

A Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Pályázót írásban tájékoztatja.

A Pályázó az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.hu) fordulhat.

8. További információk

A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és másra át nem ruházható.

A Pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Pályázat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Pályázatból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Szabályzat megszegésével a Szervezőknek okozott kárért a Pályázó teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen manipulációt, illetve a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból.

A Pályázatban a Pályázó által használt e-mail cím valódisága a Pályázó felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Pályázatban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Pályázó, a Pályázat kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Pályázattal kapcsolatos, e-mail postafiók használatának jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelőssége teljes mértékben kizárt.

A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal és a Pályázat szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja a felelősségét minden a weboldal és a Pályázat szerverét ért külső támadások esetére.

A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Pályázat során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Szervező és a Pályázat lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező fenntartja magának a jogot a Pályázat szabályzatának megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Pályázók a www.alkotoenergia.hu weboldalon értesülhetnek.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Szervező